پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک

سامانهElectronic Packing List  یا مخفف آن (EPL) برای دسترسی آسان و سریع صاحبان کالا یا ترخیص کاران برای انجام فرآیندهای دوراظهاری واردات ،صادرات ،ترانزیت و ترخیص کالاهای صادراتی و وارداتی پدید آمده است. پس از ثبت نام در واحد انفورماتیک گمرک به صورت حضوری،با استفاده از نام کاربری(کدملی) و رمز عبور داده شده میتوان وارد سامانه شد. دسترسی به این سامانه از طریق آدرس https://epl.irica.ir   انجام میشود. توجه داشته باشید که برای ورود به سیستم ،بایستی کد ملی ثبت شده در سیستم و کد ملی ثبت شده شماره همراهتان همخوانی داشته باشد.

گزینه های مهم  قسمت کاربر و کاربرد آنها :


EPL