تعرفه های واردات کالا

شماره تعرفه (HScode) یک شناسه استاندارد برای کنترل و طبقه بندی کالاها می باشد که توسط دولتها با توجه به سیاستهای مالیاتی ، قیمت گذاری ، بودجه بندی و اقتصاد طراحی می شوند .
حقوق ورودی عبارت است از: حقوق گمرکی معادل (4%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیات وزیران تعیین می گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق میگرد ولی شامل هزینه های انجام خدمت نمی شود. 

قسمت اول : حیوانات زنده، محصولات حیوانی

این قسمت شامل پنج فصل به شرح:حیوانات زنده، گوشت و احشای خوراکی، ماهی ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات، شیر و محصولات لبنی تخم پرندگان؛ عسل طبیعی و سایر محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. سایر محصولات حیوانی، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

اطلاعات بیشتر و مشاهده فصل ها

قسمت دوم : محصولات نباتی

این قسمت شامل 9 فصل به شرح : نباتات زنده و محصولات گلکاری، سبزیجات، نباتات، ریشه و غده های زیر خاکی، میوه های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند، قهوه، چای، ماته و ادویه، غلات، محصولات صنایع آردسازی؛ مالت و نشاسته و فوکول؛ اینولین؛ گلوتن گندم، دانه ها و میوه های روغن دار؛ دانه و بذر و میوه های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله، انگم ها؛ صمغ ها؛ رزین ها و سایر شیره ها و عصاره نباتی، مواد قابل بافت؛ سایر محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نباشد.

اطلاعات بیشتر و مشاهده فصل ها

قسمت سوم: چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده های ...

این قسمت شامل یک فصل به شرح : چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی های خوراکی آماده؛ موم های حیوانی یا نباتی میباشد

اطلاعات بیشتر و مشاهده فصل ها

قسمت چهارم: محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

این قسمت شامل 9 فصل به شرح : فرآورده‌های گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات، قند و شکر و شیرینی، کاکائو و فرآورده‌های آن،فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نان‌های شیرینی، فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزای نباتات، فرآورده‌های خوراکی گوناگون، نوشابه‌ها، آیگون‌های الکلی و سرکه، آخال و تفاله صنایع خوراک‌سازی؛ خوراکی‌های آماده برای حیوانات، توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوی ساخته شده میباشد.

اطلاعات بیشتر و مشاهده فصل ها

قسمت پنجم: محصولات معدنی

این قسمت شامل سه فصل به شرح :نمک؛گوگرد؛ خاک و سنگ؛ گچ، آهک و سیمان،سنگ فلز، جوش و خاکستر، سوخت‌های معدنی، روغن‌های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها؛ مواد قبری؛ موم‌های معدنی میباشد.

اطلاعات بیشتر و مشاهده فصل ها

 فصل بیست و هشتم: محصولات شیمیایی غیر آلی؛ ترکیبات آلی یا غیر آلی فلزات گرانبها، عناصر رادیواکتیو، فلزات خاک‌های کمیاب و ایزوتوپ‌ها  فصل بیست و نهم: مواد شیمیایی آلی  فصل سی ام: محصولات دارویی  فصل سی و یکم: کودها  فصل سی و دوم: عصاره‌های دباغی یا رنگرزی؛ تانن‌ها و مشتقات آنها؛ مواد رنگی (Dyes)، پیگمان‌ها و سایر مواد رنگ کننده (Colouring)؛ رنگ‌ها و ورنی‌ها؛ بتانه‌ها؛ مرکب‌ها  فصل سی و سوم: روغن‌های اسانسی و شبه رزین‌ها (رزینوئیدها)؛ محصولات عطرسازی یا پاکیزگی آماده و فرآورده‌های آرایش  فصل سی و چهارم: صابون، مواد آلی تانسیواکتیو، فرآورده‌ها برای شستشو، فرآورده‌های روان‌کننده، موم‌های مصنوعی،موم‌های آماده، فرآورده‌های صیقل دادن و جلا دادن، شمع و اشیای همانند، خمیرهای قالب‌گیری «موم‌های دندانسازی» و ترکیبات دندانسازی براساس گچ  فصل سی و پنجم: مواد آلبومینوئید؛ محصولات براساس نشاسته یا فکول تغییر یافته؛ چسب‌ها؛ آنزیم‌ها  فصل سی و ششم: باروت و مواد منفجره؛ اشیای فن آتش‌بازی؛ کبریت؛ آلیاژهای آتش‌زا؛ مواد قابل اشتعال  فصل سی و هفتم: محصولات عکاسی و سینماتوگرافی  فصل سی و هشتم: محصولات گوناگون صنایع شیمیایی

قسمت ششم: محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن

این قسمت شامل 11 فصل به شرح: محصولات شیمیایی غیر آلی؛  مواد شیمیایی آلی، محصولات دارویی، کودها، عصاره‌های دباغی یا رنگرزی؛  روغن‌های اسانسی و شبه رزین‌ها (رزینوئیدها)؛  صابون، مواد آلی تانسیواکتیو، فرآورده‌ها برای شستشو، فرآورده‌های روان‌کننده، موم‌های مصنوعی،موم‌های آماده، فرآورده‌های صیقل دادن و جلا دادن، شمع و اشیای همانند، خمیرهای قالب‌گیری «موم‌های دندانسازی» و ترکیبات دندانسازی براساس گچ،  مواد آلبومینوئید؛ باروت و مواد منفجره، محصولات عکاسی و سینماتوگرافی، محصولات گوناگون صنایع شیمیایی میباشد.

اطلاعات بیشتر و مشاهده فصل ها

قسمت هفتم: مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد

این قسمت شامل 2 فصل به شرح: مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد، کائوچو و اشیای ساخته شده از کائوچو می باشد.

اطلاعات بیشتر و مشاهده فصل ها

قسمت هشتم: پوست خام؛ چرم؛ پوست‌های نرم

این قسمت شامل 3 فصل به شرح: پوست خام (غیر از پوست‌های نرم) و چرم، اشیای ساخته شده از چرم، مصنوعات زین و برگ‌سازی؛ لوازم سفر، کیف‌های دستی و محفظه‌های همانند؛ اشیای ساخته شده از روده (به غیر از اشیای ساخته شده از احشای کرم ابریشم)، پوست‌های نرم طبیعی و پوست‌های نرم بدلی؛ اشیای ساخته شده از آنها می باشد.

اطلاعات بیشتر و مشاهده فصل ها

قسمت نهم: چوب و اشیای چوبی؛ زغال‌چوب؛ چوب‌پنبه و اشیای چوب‌پنبه‌ای؛ مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی

این قسمت شامل 3 فصل به شرح: چوب و اشیای چوبی؛ زغال‌چوب؛ چوب‌پنبه و اشیای ساخته شده از چوب‌پنبه‌؛ مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی

اطلاعات بیشتر و مشاهده فصل ها

قسمت دهم: خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛ کاغذ یا مقوا برای بازیافت

این قسمت شامل 3 فصل به شرح: خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛ کاغذ یا مقوا برای بازیافت (آخال و ضایعات)، کاغذ و مقوا؛ اشیای ساخته شده از خمیر کاغذ، از کاغذ یا از مقوا، کتاب، روزنامه، تصویر و سایر محصولات صنعت چاپ، دست‌نوشته‌ها، تایپ‌شده‌ها و نقشه‌ها می باشد.

اطلاعات بیشتر و مشاهده فصل ها

 فصل پنجاه ام: ابریشم  فصل پنجاه و یکم: پشم، کوی نرم (کرک) یا زبر حیوان، نخ و پارچه‌های تار و پودباف از موی یال و دم  فصل پنجاه دوم: پنبه  فصل پنجاه و سوم: سایر الیاف‌نسجی نباتی؛ نخ کاغذی و پارچه‌های تار و پودباف از نخ کاغذی  فصل پنجاه و چهارم: رشته‌های سنتتیک یا مصنوعی (Man-Made Filaments)؛ نوار (Strip) و غیره از موادنسجی مصنوعی  فصل پنجاه و پنجم: الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیریکسره (Man-Made Staple)  فصل پنجاه و ششم: اوات، نمد و پارچه‌های نبافته؛ نخ‌های ویژه؛ ریسمان، طناب و کابل و اشیای ساخته شده از آنها  فصل پنجاه و هفتم: فرش و سایر کفپوش‌ها از موادنسجی  فصل پنجاه و هشتم: پارچه‌های تار و پودباف مخصوص؛ پارچه‌های نسجی منگوله‎‌بافت (Tufted)؛ دانتل‌ها (Lace)؛ مصنوعات دیوارکوبی (Tapestries)؛ مصنوعات علاقه‌بندی (Trimmings)؛ مصنوعات گلدوزی و قلابدوزی (Embroidery)  فصل پنجاه و نهم: پارچه‌های نسجی آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق شده؛ اشیای نسجی از انواع مناسب برای مصارف صنعتی  فصل شصتم: پارچه‌های کشباف یا قلاب‌باف  فصل شصت و یکم: لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قلاب‌باف  فصل شصت و دوم: لباس و متفرعات لباس، غیرکشباف یا غیرقلاب‌باف  فصل شصت و سوم: سایر اشیای نسجی دوخته و مهیا؛ مجموعه‌ها؛ لباس و اشیای نسجی مستعمل؛ ضایعات و کهنه پاره‌های نسجی

قسمت یازدهم: مواد نسجی و مصنوعات از این مواد

این قسمت شامل 14 قسمت به شرح: ابریشم، پشم، نخ، پنبه، سایر الیاف‌نسجی نباتی، رشته‌های سنتتیک یا مصنوعی؛ نوار و غیره، الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیریکسره، اوات، نمد و پارچه‌های نبافته؛ نخ‌های ویژه؛ ریسمان، طناب و کابل و اشیای ساخته شده از آنها، فرش و سایر کفپوش‌ها از موادنسجی، پارچه‌های تار و پودباف مخصوص؛ پارچه‌های نسجی منگوله‎‌بافت؛ دانتل‌ها؛ مصنوعات دیوارکوبی؛ مصنوعات علاقه‌بندی؛ مصنوعات گلدوزی و قلابدوزی، پارچه‌های نسجی آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق شده، پارچه‌های کشباف یا قلاب‌باف، لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قلاب‌باف، لباس و متفرعات لباس، غیرکشباف یا غیرقلاب‌باف، سایر اشیای نسجی دوخته و مهیا..

اطلاعات بیشتر و مشاهده فصل ها

قسمت دوازدهم: کفش، کلاه، چترآفتابی، عصا، عصای صندلی‌شو، شلاق و تازیانه،

این قسمت شامل 4 فصل به شرح: کفش، گتر و اشیای همانند، اجزای این اشیاء، کلاه و اجزای کلاه، چتر بارانی، چتر آفتابی، عصا، عصای صندلی‌شو، شلاق، تازیانه و اجزای آنها، پر و پر نرم آماده و اشیای ساخته شده از پر یا از پر نرم؛ گل‌های مصنوعی؛ اشیای ساخته شده از موی انسان میباشد.

اطلاعات بیشتر و مشاهده فصل ها

قسمت سیزدهم: مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه‌نسوز ، میکا؛ محصولات سرامیک؛ شیشه و مصنوعات

این قسمت شامل 3 قسمت به شرح: مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه‌نسوز (Asbestos)، میکا یا از مواد همانند، محصولات سرامیکی، شیشه و مصنوعات شیشه‌ای می باشد.

اطلاعات بیشتر و مشاهده فصل ها

قسمت چهاردهم: مروارید، سنگ‌های گرانبها یا نیمه‌گرانبها، فلزات گرانبها، زیورآلات بدلی ؛ سکه

این قسمت شامل 1 فصل به شرح: مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ‌های گرانبها یا نیمه‌گرانبها، فلزات گرانبها، فلزات گرانبها، فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها، و اشیای ساخته شده از این مواد؛ زیورآلات بدلی (فانتزی)؛ سکه

اطلاعات بیشتر و مشاهده فصل ها

قسمت پانزدهم: فلزات معمولی و مصنوعات آنها

این قسمت شامل 12 فصل به شرح های: چدن، آهن و فولاد، مصنوعات از چدن، آهن یا فولاد، مس و مصنوعات از مس، نیکل و مصنوعات از نیکل، آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم، سرب و مصنوعات از سرب، روی و مصنوعات روی، قلع و مصنوعات از قلع، ابزارها، ابزارآلات، مصنوعات چاقو‌سازی، قاشق و چنگال، از فلزات معمولی؛ اجزاء و قطعات این مصنوعات از فلزات معمولی، مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی می باشد.

اطلاعات بیشتر و مشاهده فصل ها

قسمت شانزدهم: ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی؛ ادوات برقی؛ اجزاء و قطعات آنها؛ دستگاه‌های ضبط و پخش صوت؛ دستگاه‌های ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیون، و اجزاء و قطعات و متفرعات این دستگاه‌ها

این قسمت شامل 2 فصل به شرح های : رآکتورهای هسته‌ای، دیگ‌های بخار و آبگرم، ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی؛ اجزاء و قطعات آن، ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی و اجزاء و قطعات آنها؛ دستگاه‌های ضبط و پخش صوت، دستگاه‌های ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیونی، اجزاء و قطعات و متفرعات این دستگاه‌ها می باشد.

اطلاعات بیشتر و مشاهده فصل ها

قسمت هفدهم: وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها

این قسمت شامل 4 فصل به شرح های :  لوکوموتیوهای راه‌آهن یا تراموا، نواقل روی خط راه‌آهن و اجزاء و قطعات آنها؛ ملحقات و مهارکننده‌های خط راه‌آهن یا تراموا و اجزاء و قطعات آنها؛ تجهیزات علامت دادن مکانیکی ترافیک (از جمله الکترومکانیکی) از هر نوع، وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط راه‌آهن یا تراموای، و اجزاء و قطعات و متفرعات آنها، وسایل نقلیه هوایی، فضایی و اجزاء و قطعات آنها، کشتی‌ها، قایق‌ها و شناورها می باشد.

اطلاعات بیشتر و مشاهده فصل ها

قسمت هجدهم: آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل، دقت‌سنجی، آلات و دستگاه‌های طبی – جراحی؛ اشیای صنعت ساعت‌سازی؛ آلات موسیقی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

این قسمت شامل 3 فصل به شرح های: آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل، دقت‌سنجی، آلات و دستگاه‌های طبی – جراحی؛اجزاء و قطعات و متفرعات آنها، اشیای صنعت ساعت‌سازی، آلات موسیقی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات این آلات می باشد.

اطلاعات بیشتر و مشاهده فصل ها

قسمت نوزدهم: اسلحه و مهمات؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

این قسمت شامل یک فصل به شرح:  اجزاء و قطعات و متفرعات آنها می باشد.

اطلاعات بیشتر و مشاهده فصل ها

قسمت بیستم: کالاها و مصنوعات گوناگون

این قسمت شامل 3 فصل به شرح های: مبل؛ مبل‎‌های طبی – جراحی؛ اسباب تختخواب و همانند؛ چراغ و وسایل روشنایی که در جای دیگر گفته نشده یا مشمول شماره‌های دیگر نباشد؛بازیچه، اسباب‌بازی و لوازم ورزشی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها، مصنوعات گوناگون می باشد.

اطلاعات بیشتر و مشاهده فصل ها

قسمت بیست و یکم: اشیای هنری، اشیای کلکسیون یا عتیقه

این قسمت شامل دو فصل به شرح های:  اشیای هنری، اشیای کلکسیون یا عتیقه، قطعات منفصله ماشین‌آلات راه‌سازی، خودرو و سایر ماشین‌آلات و وسایل نقلیه موتوری تاریخی CUB می باشد.

اطلاعات بیشتر و مشاهده فصل ها