شناسه ارزش کالا یا TSC

ارزش قیمتی هر کالا بر اساس مشخصات کالا ( فیزیکی،شیمیایی و فنی) ،کد تعرفه و مدل آن تعیین میشود که مبنای عوارض و مالیات گمرکی نیز می باشد. Tariff Specification Code یا کد شناسه ارزش کالا، عددی 4 رقمی است که گمرک جمهوری اسلامی ایران دسترسی به آن را برای هر فرد از طریق سامانه  TSC  فراهم کرده است. این سامانه امکان دسترسی به ارزش‌های یکسان درسطح گمرکات را به بازرگانان و صاحبان کالا میدهد و از میزان پرونده‌های اختلافی به میزان زیادی کاسته می کند. در این سامانه که با آدرس tsc.irica.co یا epl.irica.gov.ir>tscviewpage نیز قابل دسترسی است، انواع کالاها ، مشخصات سازنده و ارزش آنها به صورت طبقه بندی شده قابل مشاهده است و امکان جستجوی انواع کالا در این سامانه به سهولت وجود دارد. آگاهی از کد تعرفه در پیدا کردن شناسه ارزش کالا نیز بسیار مفید می باشد.

برا اساس گفته های جناب آقای خداکرم اسکندری مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه گمرک، در آذر ماه سال 1396، سامانه الکترونیکی TSC (تعیین ارزش گمرکی کالا) طی نزدیک به یک سال از شروع به کار خود توانسته است، اطلاعات مربوط به ارزش بیش از 70 هزار رکورد را ثبت کند. از مزایای راه‌اندازی این سامانه یکسان‌سازی نحوه ارزش‌گذاری کالا در تمام گمرکات کشور است، به نحوی که از اعمال سلیقه‌های فردی در امر رسیدگی و تعیین ارزش کالا و تعرفه جلوگیری به عمل می‌آید.هر چند این سامانه، یک سامانه جدید است، ولی با راه‌اندازی این بانک اطلاعات، اختلافات به حداقل رسیده است. استفاده از سامانه ی TSC منجر به این شده که ضمن رعایت عدالت مالیاتی و یکسان‌سازی بررسی و تعیین ارزش، در پروسه ترخیص کالا تسریع و تسهیل و روان‌سازی تجاری صورت پذیرد. طبیعی است برای کالاهایی که شناسه ارزش آنها ثبت شده است پس از درج کد 4 رقمی شناسه ارزش به هنگام اظهار، کارشناس گمرک صرفاً نسبت به تطبیق مشخصات کالاهای اظهاری و کالای ثبت شده اقدام و این امر باعث افزایش سرعت و به حداقل رسیدن زمان رسیدگی به ارزش و تعرفه می‌گردد.

 

 

 


سامانه TSC