سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص (گمرک)

سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص به منظور پیگیری کالا در مسیر و مقصد با  ایجاد شناسه انبار پدید آمده است و یکی از قوانین خروج کالا از گمرکات داشتن کد انبار یا شناسه انبار می باشد.یکی از توانایی های این سامانه، تعیین و تشخیص نوع پروانه و یا صاحب کالا برای انتخاب انبار به عنوان مقصد در گمرک است که انبار با وارد کردن شماره سریال یا کد صاحب کالا دسترسی به استفاده از شناسه را صادر می نماید.

پس از وارد کردن نشانی www.wms.ir تولیدکننده قادر به ورود به سامانه (که قبلا در آن ثبت نام کرده است)، ثبت نام انبار، ثبت نام تولیدی ،پیگیری ثبت انبار یا تولیدی و بازیابی رمز ورود می باشد.

تمامی واحد ها و شرکت های تولیدی بایستی اطلاعات مربوط به محصول و مواد اولیه را در این سامانه به ثبت برسانند.

با ثبت نام در این سامانه علاوه بر امکانات ذکر شده، تولیدکنندگان میتوانند از تسهیلات دیگری نیز بهره ببرند.

1.ثبت خروج از انبار

2.موجودی انبار بر اساس پته مرجع و قبض انبار

3.اعلام عدم پذیرش پته گمرکی

4.ورود پته و گزارش های پته های ورودی و خروجی

5.گزارش موجودی صاحب کالا

6.کارتابل انبارداری

7.گزارش TSC

 

 

 


WMS