قسمت شانزدهم: ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی؛ ادوات برقی؛ اجزاء و قطعات آنها؛ دستگاه‌های ضبط و پخش صوت؛ دستگاه‌های ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیون، و اجزاء و قطعات و متفرعات این دستگاه‌ها

یادداشت‌ها.

1 – مشمول این قسمت نمی‌شود:

الف –تسمه و مجموعه تسمه‌ها (belting) نقاله یا انتقال نیرو، از مواد پلاستیک فصل 39، یا از کائوچوی ولکانیزه (ردیف 10 40)؛ یا سایر اشیای از نوع مورد مصرف در ماشین‌آلات یا وسایل مکانیکی یا برقی یا برای سایر مصارف فنی، از کائوچوی ولکانیزه غیر از کائوچوی سخت (ردیف 16 40)؛

ب – اشیای از چرم طبیعی یا از چرم دوباره ساخته شده (ردیف 05 42) یا از پوست نرم طبیعی (ردیف 03 43)، از نوع مورد مصرف در ماشین‌آلات یا وسایل مکانیکی یا برای سایر مصارف فنی؛

ج – قرقره، ماسوره (Spools)، تکیه‌گاه‌های مخروطی شکل (دوک مخروطی، دوک) (Copsꓹ Cones)، مغزی (Cores)، حلقه (Reels) یا تکیه‌گاه‌های مشابه از هر ماده (به عنوان مثال، فصل 39، 40، 44 یا 48 یا قسمت پانزدهم)؛

د – کارت‌های سوراخ شده برای ژاکارد یا ماشین‌های همانند (مثلا، فصل 39 یا 48 یا قسمت پانزدهم)؛

ه – تسمه و مجموعه تسمه‌ها (belting) نقاله یا انتقال نیرو از موادنسجی (ردیف 10 59) یا سایر اشیای از موادنسجی برای مصارف فنی (ردیف 11 59)؛

و – سنگ‌های گرانبها یا نیمه‌گرانبهای (طبیعی، سنتتیک یا دوباره ساخته) مشمول ردیف‌های 02 71، لغایت 04 71، یا مصنوعاتی که تماما از سنگ‌های مشمول ردیف 16 71 باشند، به‌استثنای یاقوت کبود و الماس کارشده سوار نشده برای نوک سوزن لوازن صوتی (ردیف 22 85)؛

ز – اجزاء و قطعات مورد مصرف عمومی، به شرح مندرج در یاددشات 2 قسمت پانزدهم، از فلزات معمولی (قسمت پانزدهم)، یا اشیای همانند از مواد پلاستیکی (فصل 39)؛

ح – لوله‌های حفاری (Drill pipe) (ردیف 04 73)؛

ط – تسمه‌ها بدون انتها از مفتول یا از نوار فلزی (قسمت پانزدهم)؛

ی – اشیای فصل 82 یا 83؛

ک – اشیای قسمت هفدهم؛

ل – اشیای مشمول فصل 90؛

م – ساعت‌های دیواری، ساعت‌های مچی یا سایر اشیای مشمول فصل 91؛

ن – ابزارهای تعویضی مشمول ردیف 8207 یا بروس‌ها از انواعی که به عنوان اجزای ماشین‌آلات مورد استفاده قرار می‌گیرند (ردیف 03 96)؛

ابزارهای قابل تعویض مشابه بر حسب نوع مواد متشکله قسمت عامل آنها، طبقه‌بندی می‌شوند (مثلا در فصل 40، 42، 43، 45 یا 59 یا ردیف‌های 04 68 یا 09 69)؛

س – اشیای مشمول فصل 95؛ یا

ف – نوار (ریبون) ماشین تحریر یا نوارهای همانند، حتی روی قرقره یا در کارتریج (بر حسب مواد متشکله آنها، یا اگر مرکب‌زده یا به نحو دیگر برای اثرگذاری آماده شده باشند در شماره 12 96 طبقه‌بندی می‌شوند)، یا بازویی (Monopods)، دوپایه (Bipods)، سه پایه (Tripods) و اشیای همانند مشمول شماره 20 96.

2 – با حفظ مقررات یادداشت 1 این قسمت و یادداشت 1 فصول 84 و 85، اجزاء و قطعات ماشین‌ها (به‌استثنای اجزاء و قطعات اشیای مشمول ردیف‌های 84 84، 44 85، 46 85 یا 47 85)مطابق قواعد زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

الف – اجزاء و قطعاتی که خود، کالاهای هستند که مشمول هر یک از ردیف‌های فصل 84 یا 85 باشند (به استثنای ردیف‌های 09 84، 31 84، 48 84، 66 84، 73 84، 87 84، 03 85، 22 85، 29 85، 38 85 و 48 85) بدون توجه به اینکه مربوط به چه ماشینی هستند، در کلیه موارد مشمول ردیف‌های مربوط به خودشان می‌شوند؛

ب – هر گاه اجزاء و قطعات غیر از آنچه که در بند پیش گفته شد، مشخص باشد که منحصرا یا اساسا مربوط به یک یا چند ماشین مندرج در یک شماره باشند (از جمله ماشین مشمول ردیف 79 84 یا 43 85)، آن اجزاء و قطعات تابع طبقه‌بندی ماشین یا ماشین‌های مذکور یا حسب مورد مشمول ردیف‌های 09 84، 31 84، 48 84، 66 84، 73 84، 03 85، 2 85، 29 85 یا 38 85 خواهند شد؛ لیکن، اجزاء و قطعاتی که مخصوصا به طور یکسان مربوط به اشیای مشمول ردیف 17 85 طبقه‌بندی می‌شوند؛

ج – سایر اجزاء و قطعات حسب مورد مشمول ردیف‌های 09 84، 31 84، 48 84، 66 84، 73 84، 03 85، 22 85، 29 85 یا 38 85 می‌شوند و در غیر این صورت، در ردیف 87 84 یا 48 85 طبقه‌بندی خواهد شد.

3 – به جز در مواردی که مغایرتی وجود داشته باشد؛ ماشین‌های مرکب متشکل از دو یا چند ماشین که به یکدیگر متصل شده‌ و تشکیل یک واحد کل (Whole) را داده‌اند یا سایر ماشین‌های که به منظور انجام دو یا چند عمل تکمیلی یا متناوب طراحی شده‌اند باید به عنوان آن جزء یا آن ماشینی که عمل اصلی را انجام می‌دهد طبقه‌بندی گردد.

4 – هر گاه یک ماشین (شامل ترکیبی از ماشین‌ها) متشکل از اجزای جداگانه‌ای باشد خواه به صورت مجزا بوده یا از طریق لوله‌کشی – وسایل انتقال دهنده، کابل برق یا سایر ابزارآلات به همدیگر متصل شوند و با هم به طور واضح انجام یک عمل مشخص شده در یکی از فصول 84 و 85 را عرضه نمایند کلا تحت ردیفی طبقه‌بندی می‌گردند که برای آن عمل مشخص شده است.

5 – برای اجرای یادداشت‌های فوق اصطلاح «ماشین» به هر ماشین، ماشین‌آلات، مجموعه ماشین‌آلات (Plant)، تجهیزات، دستگاه‌ها یا وسایل مندرج در ردیف‌های فصل 84 یا فصل 85 اطلاق می‌شود.

فصل هشتاد و چهارم: رآکتورهای هسته‌ای، دیگ‌های بخار و آبگرم، ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی؛ اجزاء و قطعات آن

یادداشت‌ها.

1 – مشمول این فصل نمی‌شود:

الف – سنگ آسیاب، سنگ سنباده (grind stones) یا سایر اشیای فصل 68؛

ب – ماشین‌آلات یا وسایل (مثلا، تلبمه)، از مواد سرامیک و اجزاء و قطعات سرامیکی ماشین‌آلات یا وسایل سرامیکی (فصل 69)؛

ج – اشیای شیشه‌ای آزمایشگاه (ردیف 17 70)؛ ماشین‌آلات، وسایل و سایر اشیاء برای مصارف فنی یا قطعات مربوطه، از شیشه (ردیف 19 70 یا 20 70)؛

اطلاعات بیشتر و مشاهده تعرفه ها

فصل هشتاد و پنجم: ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی و اجزاء و قطعات آنها؛ دستگاه‌های ضبط و پخش صوت، دستگاه‌های ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیونی، اجزاء و قطعات و متفرعات این دستگاه‌ها

یادداشت‌ها.

1 – مشمول این فصل نمی‌شود:

الف – لحاف و پتو، بالش، پا گرمکن و همانند که با برق گرم می‌شوند؛ لباس، کفش، کوش‌ گرمکن و سایر اشیایی که با برق گرم می‎شوند و اشخاص می‌پوشند یا همراه خود دارند؛

ب – اشیای شیشه‌ای شماره 11 70؛

ج – ماشین‌های و دستگاه‌های مشمول ردیف 86 84؛

اطلاعات بیشتر و مشاهده تعرفه ها