سامانه های دولتی

آرشیو سامانه ها

شناسه ارزش کالا

شناسه ارزش کالا (TSC)

ارزش قیمتی هر کالا بر اساس مشخصات کالا ( فیزیکی،شیمیایی و فنی) ،کد تعرفه و مدل آن تعیین میشود که مبنای عوارض و مالیات گمرکی نیز می باشد. Tariff Specification Code یا کد

سامانه جامع انبارها و نگهداری کالا

سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا(NWMS)

وظایف اصلی این سامانه، ثبت اطلاعات ،ساماندهی و نظارت بر جایگاه های حفظ و نگهداری کالا در سراسر کشور می باشد. فرآیندهای ثبت واحد، ثبت رسید ورود و حواله خروج کالا ، مشاهده

سامانه جامع تجارت

سامانه جامع تجارت ایران (NTSW)

سامانه جامع تجارت ایران، درگاهی برای انجام عملیات بازرگانی در مسیری قانونی و رسمی و راهی برای مقابله با قاچاق در مرداد ماه سال 1395 توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه اندازی شد.

اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی

اولین سازمان حمایت کننده از تاجران و بازرگانان «وکلای تجار»نام گرفت که به مرور زمان به اتاق بازرگانی تغییر نام پیدا کرد. این سازمان بنیاد تمامی فعالیت های تخصصی تجاری و بازرگانی کشور

سامانه EPL

سامانه EPL

گمرک جمهوری اسلامی ایران   گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی است که مسئول اعمال و اجرای قوانین مربوط به گمرک، ترانزیت، حقوق و عوارض ورودی و صدوری و گمرکی، صادرات و واردات